Unikum

Nyheter i Unikum!

hämtaUnikum gör förbättringar och förändringar kontinuerligt, och under våren och sommaren har det gjorts några större förändringar för att verktyget ska vara anpassat till de nya lagförslagen och underlätta i arbetet samt göra det mer lättnavigerat.

När du öppnar Unikum och loggar in kommer det finnas en kort instruktionsfilm om de senaste förändringarna.Om du vill läsa mer om nyheterna kan du även gå in på ”Nyheter” på Unikums hemsida http://nyheter.unikum.net/nytt-i-unikum

Under hösten kommer Cecilia erbjuda workshops för IKT-användning i undervisningen.

Det första tillfället är den 28 aug kl 16:30-18:00 och kommer handla om Unikum, så där finns möjlighet att lära sig mer.

Du kan även fråga din It-ansvarig om du behöver hjälp med Unikumfrågor.

Annons