Torghande

Rektor är avgörande!

Några av faktorerna som Skolinspektionen kom fram till i sin studie av Sveriges skolor var hur otroligt viktig rektor är för utvecklingen och användningen av digitala hjälpmedel och den digital kompetens på skolorna.
Rektor Edward Jensinger har jobbat mycket med 1-1 och frågor kring digial kompetens i Malmö stad. Han föreläste och deltog i ett semniare på Torghandel Göteborg (Torghandel är en mötesplats med skolutvecklande digitalt mingel för pedagoger och skolledare inom skola och förskola i Göteborg)

Se hela seminariet i filmen.

Du kan även följa Edward på Twitter, hans Twitternamn är @EdwardJensinger

Annons