safer internet

Safer Internet day 2016

saferinternetday

 

Idag 9 februari är det Safer Internet Day. I år har det Temat ”Play your part for a better internet.” Dagen är till för att uppmärksamma barns och ungas internetanvändning. I år sätter Statens medieråd ljuset på barnens viktigaste resurs: föräldrarna. De har tagit fram fem konkreta råd.  Information och material till föräldrar finns på webbsidan www.nohate.se

Läs mer om Safer Internetday: saferinternetday.org

Safer Internet Day är ett initiativ av det europeiska nätverket Insafe där Statens medieråd och Bris ingår.