Regeringen

Stärkt digital kompetens i skolan

Regeringen har idag beslutat om förtydliganden och förstärkningar i styrdokumenten vad gäller skolans uppdrag att stärka elevers digitala kompetens. Förändringarna gäller både grund- och gymnasieskolan.

 

  • Programmering införs i flera olika ämnen i grundskolan.
  • Elevernas källkritiska förmåga skall stärkas
  • Problemlösning och omsättning av idéer i handling skall ske med hjälp av digital teknik
  • Elever skall arbeta med digitala texter, medier och verktyg samt använda och förstå digitala system och tjänster
  • Dessutom skall eleverna utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på både individ som samhälle.

Läs mer på http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/starkt-digital-kompetens-i-laroplaner-och-kursplaner/