paddagogik

Paddagogik

Examensarbete om iPad i förskolan som pedagogiskt verktyg.

20131009-223626.jpg
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/29284/1/gupea_2077_29284_1.pdf

Annons