maker

Maker-verksamhet på Fotö skola

 

På initiativ av Anki Bengtsson, lärare på Fotö, med stöd av Fotö samhällsförening och rektor Britt-Marie Bertrandsson kunde ett härligt gäng köra Maker-verksamhet på Fotö skola.

Eleverna är från Fotö, Björkö och Hälsö skolor.

fotöskola