Forskning på lärande

Forskning på elevers lärande i digital lärmiljö

Forskning på elevers lärande i en digital lärmiljö.

Susanne Kjällanders avhandling har titeln (svensk översättning)

”Design för lärande i en vidgad digital miljö. Fallstudier av social interatktion i SO-klassrummet.”

Avhandlingen bidrar till ett nytt perspektiv på lärande som kallas Design för lärande.

Läs artikel på skolverkets sida, där finns även länk för att ladda ner hela avhandlingen.

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/it-i-skolan/avhandlingar/skolarbetet-blir-gemensamt-ansvar-i-den-digitala-larmiljlon-1.156940

Susanne beskriver några av hennes observationer i youtube filmen Didaktikens verktyg