Datorn i utbildningen

Lästips – ”Framtidens skola redan imorgon”

imagesFrida Edman som talade i inledningen på uppstartsdagen med kompetensutveckling i höstas har skrivit boken ”Framtidens skola redan imorgon – Frön till kreativa läroprocesser i en pedagogisk värld” tillsammans med Jessica Schilling. Det är en processbok för pedagoger och rektorer med budskapet – att omdefiniera skolans uppdrag .

Lästips – Digitala verktyg…

Digitala verktygChristina Löfving, IT-mamman har nyligen kommit ut med boken ”Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen – så skapar vi en relevant skola utifrån Lgr 11″.

I boken finns både genomgång av digitala verktyg, samt konkreta planeringsexempel kopplade till Lgr 11. Hon beskriver hur lärare kan skapa meningsfulla sammanhang för att  motivera elever att  lära. Det är en mycket bra bok för att komma vidare som pedagog i ett digitalt och uppkopplat samhälle. Boken kan även användas som underlag för pedagogiska samtal kring utvecklingen av den digitala pedagogiska kompetensen och lärandet.

Hon uppdaterar adresserna till webbtjänserna som nämns i boken på bloggen itmamman.se.

‘Cliffhanger’ för det flippade klassrummet

I tidigare inlägg finns en kort beskrivning av hur Daniel Barker arbetar med det ”Flippade klassrummet” (det omvända klassrummet) och ‘Peer Instructions’  . För att locka eleverna att titta på hans instruktionsfilmer hemma innan lektionen ger han ofta en ‘Cliffhanger’. I ett fysikexempel där det handlar om funktioner för att räkna ut hur långt en katapulten skickar iväg ett föremål visar Daniel det här Youtube klippet och säger ”Går det att räkna ut var personen ska landa? Gå hem och se min film så får ni veta?”

eTwinning – Gemenskapen för skolor i Europa

eTwinning PDW – Pedagogical Development Workshop i Aten för eTwinning Ambassadörer.

Genom eTwinning finns möjligheten att samarbeta med andra lärare i Europa samtidigt som man kan utveckla sin digitala kompetens och pröva nya digitala verktyg i undervisningen.  eTwinning innebär digitalt skolsamarbete i Europa. Anne Gilleran som är pedagogiskt ansvarig för eTwinning började konferensen

med att poängtera att ”The future of  education is already here”.

Riina Vuorikari jobbar delvis på ”European Schoolnet” som expert och upptäcker teknologi som förstärker lärandet/kunskapandet. Hon tar upp betydelsen av att lärare lär tillsammans och av varandra för att det ska ske utveckling.

eTwinning erbjuder förutom samarbete mellan lärare och elever även lärevent. Dessa sker

via eTwinnings hemsida och ”skrivbordet” man får när man registrerar sig. Ett intressant lärevent som kommer alldeles strax, redan den 28 nov

Using iPads in eTwinning

Är du intresserad av att delta?

Behöver du hjälp med detta?

Kontakta mig, Cecilia Manfredsson !

cecilia.manfredsson@skola.ockero.se

Ulrika Ryan – Vinnare av lärarstipendiet Guldäpplet 2012!

Ulrika Ryan – Vinnare av lärarstipendiet Guldäpplet utvecklar matematiken med digitala verktyg

Ulrika Ryan, lärar på Byskolan i Lund vann med motiveringen att hon på ett inspirerande sätt utvecklat sitt arbete i dialog med såväl forskare som kollegor.  Hon har förnyat arbetsformerna i matematik med stöd av digitala verktyg.

Program för kompetensutveckling av Nyckelpersoner

Program för kompetensutveckling av Nyckelpersoner

Dag 1

Torsdag 25 oktober 8.30-16.30 Öckerösalen

Du behöver ha med dig din bärbara dator. Du kommer också att få disponera en iPad under perioden.
Inför första träffen är det bra om du har läst artikeln http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2012/09/18/rummet-mellan-digitalt-larande-analoga-mal och varit inne på Facebookgruppen iPads i förskola och skola och botaniserat. https://www.facebook.com/groups/paddagogik/

8.30

 • Introduktion i Öckerösalen
 • Aktuell forskning
 • Litteraturlista
 • Redefinition och SAMR-modellen

9.30

 • Fika

Hemuppgifter till 15 november:

12.00 Lunch och studiesök på Fenestra, St Jörgens väg på Hisingen.

 • En fristående grundskola som redan börjat använda iPad i undervisningen.

Dag 2

Torsdag 15 november 8.30-16.30 Öckerösalen

Förberedelser genom litteraturstudier och hemuppgifter enligt överenskommelse 25 oktober.

8.30

 • Uppföljning studiebesök
 • Litteraturseminarium

9.30

 • Fika
 • Redovisning hemuppgifter

12.00 Lunch på Nimbus

13.00

 • Tips och exempel
 • Apptips
 • Hur man använder Mac
 • Dokumenthantering, spara och lagra
 • Service, support, garanti, försäkring
 • Lathundar
 • iPad och Unikum
 • iPad och It´s learning
Genomgång av hemuppgifter till 4 december:
 1. Kommentera någon av apparna som vi lägger upp på bloggen iktockero.com
 2. Testa att hantera dokument i Dropbox och iCloud och eventuellt andra Evernote, Docs to go.
 3. Presentera ett konkret exempel på lärare, arbetslag eller skola som omdefinierat lärandet och sin praktik.
 4. Tankar om hur jag som nyckelperson tillsammans med rektor skall omdefiniera min skola för ökat lärande. Vilket externt stöd blir viktigast för oss?

Dag 3

Tisdag 4 december 8.30-16.30 Öckerösalen

Förberedelser genom litteraturstudier och hemuppgifter enligt överenskommelse 15 november.

8.30

 • Handhavande
 • Besök av möjliga samarbetspartners/leverantörer
 • Hur kan ett avtal se ut?
 • Service, support, garanti, försäkring
 • Skolans dator i hemmet

9.30

 • Fika
 • Handhavande fortsättning
 • Apptips

12.00 Lunch

13.00 Gemensam eftermiddag tillsammans med rektorer

 • Rektors roll och ansvar
 • NIT/nyckelpersonens roll och ansvar
 • Om kompetensutveckling för pedagoger
 • Organisation och praktiska detaljer runt införande

Digitala responsenheter – hur elever kan lära av varandra, Mötesplats skola 2012

Daniel Barker, fysiklärare och känd som läraren som arbetar med ”The flipped classroom”  höll i flera seminarier på Mötesplats skola.

Ett av seminarierna handlade om Digitala responsenheter – hur elever lär av varandra. Ett annat ord som används för Digitala responsenheter är Mentometrar. Det finns en gratis internettjänst för detta,  https://www.mentimeter.com/

Han visar på möjligheter att få syn på lärandet och hitta den nivån eleverna befinner sig på. Eleverna uppmuntras också att dela med sig av de kunskaper de har genom att diskutera resultaten med varandra. Daniel poängterade något mycket tänkvärt, ”Det är inte vad jag som lärare gör i klassrummet som är det viktiga, utan vad eleverna gör.”

Andra begrepp i sammanhanget är ”Peer Instructions”, som är en metod skapad av Eric Mazur för att göra föreläsningar mer interaktiva och eleverna mer delaktiga. Genom genomtänkta frågeställningar får man fram information om elevers kunskaper och kan även utmana dem i deras tänk.

 

Daniel använder sig av Eric Mazurs bok ”Peer Instructions” för att få eleverna att kunna applicera och använda sin nya kunskap i  ett nytt sammanhang.

Du kan läsa mer på Daniels blogg.

Digitala lärverktyg och arbetssätt för allas delaktighet – Mötesplats skola 2012

Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog Mölndals kommun (Guldäpplevinnare förra året) och Magnus Brungs, lärare inom grundsärskolan presenterade en mängd olika digitala lärverktyg på Mötesplats skola. De visade även på konkreta sätt att arbeta.

De skapade en enkel webbsida med hjälp av Weebly.com  för detta seminariet och där finns information och länkar till det dom visade. Fantastiskt smidigt och smart.

Här är länken där man kan läsa om seminariet, samt få alla länkar till verktyg de visade.

http://gbg121029.weebly.com

Det är en viktigt att uppmärksamma varandra och lära om varandra. Genom de digitala verktygen finns fler möjligheter för barnen att lära av, med och om varandra.

Några verktyg de visade var:

Rummet för reflektion och frågor – Todaysmeet.com

Bokrescension med Prezi – www.prezi.com

Gemensam tankekarta  – Popplet.com

 Spela in instruktionsfilm –Screencast-o-Matic.com 

Mötesplats Skola 2012

20121104-164316.jpg

 

Mötesplats Skola 29-30 Oktober 2012

 ”Inspiration, fortbildning och skolutveckling”

På mötesplats Skola var det samtal kring skolutveckling, förhållningssätt och lärande. Det fanns ett stort utbud av seminarier och föreläsare från hela världen. Det var svårt att välja bland alla intressanta föreläsare, men jag valde;  ”Varför ledarskap blir något annat och mycket tamare…” med Troed Troedson, ”Digitala lärverktyg och arbetssätt för allas delaktighet” med Gunilla Almgren Bäck och Magnus Brungs, samt ”Digitala responsenheter – hur elever kan lära av varandra” med Daniel Barker. Det kommer separata inlägg om varje seminarie.

Man kunde också gå runt och prata med utställarna på mässan, en av utsällarna var GR Utbildning, de hade en intressant ‘rollup’ om Plan eringsprocessen med fokus på bedöming för lärande.

 

Nu är vi igång!

Första utbildningsdag av nyckelpersoner inför ökad satsning på digitalverktyg och den digitala kompetensen i Öckerö kommun.

Dagen började på Lejonet i kommunhuset. Det var mycket information, många intryck och många intressanta diskussioner.  Inför nästa tillfälle den 15 nov är uppdraget för deltagarna att…

Hemuppgifter till 15 november:

 • Testa och använda iPad
 • Ladda ned appar
 • Välj ut en app att presentera
 • Besöka Datorn I Utbildningen och läsa artikeln

http://www.diu.se/nr5-12/nr5-12.asp?artikel=s40