Dator i skolan

Elevers vision om framtidens skola!

”Den här visionen om framtidens skola berörde mig djupt:”

Kompetensutveckling för nyckckelpersoner inför IKT -satsning 2013

Nu kör vi igång med kompetensutveckling för nyckelpersoner inför IKT-satsning 2013 i Öckerö kommun!

 

Program torsdagen 25 oktober 8.30-16.30 Lejonet

8.30

Introduktion i Lejonet

Aktuell forskning

Litteraturlista

Redifinition och SAMR-modellen

9.30

Fika

Hemuppgifter till 15 november

Handhavande av iPad

12.00

Lunch och studiebesök på Fenestra, St-Jörgen

Forskning på elevers lärande i digital lärmiljö

Forskning på elevers lärande i en digital lärmiljö.

Susanne Kjällanders avhandling har titeln (svensk översättning)

”Design för lärande i en vidgad digital miljö. Fallstudier av social interatktion i SO-klassrummet.”

Avhandlingen bidrar till ett nytt perspektiv på lärande som kallas Design för lärande.

Läs artikel på skolverkets sida, där finns även länk för att ladda ner hela avhandlingen.

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/it-i-skolan/avhandlingar/skolarbetet-blir-gemensamt-ansvar-i-den-digitala-larmiljlon-1.156940

Susanne beskriver några av hennes observationer i youtube filmen Didaktikens verktyg

Läromedel från Specialpedagogiska skolmyndighetet

Läromedel från Specialpedagogiska skolmyndigheten
Talboks- och punktskriftsbiblioteket  (tpb), här kan du låna läromedel och böcker från specialpedagogiska skolmyndigheten. Gå in på följande hemsida för att läsa om hur du gör http://www.tpb.se/.

Vinnaren av Guldäpplet 2012 är utsedd!

Årets vinnare av Guldäpplejuryns Särskilda Pris är Christina Löfving, lärare från Stenungsund, även kallad it-mamman.

Varje år dela Guldäpplejuryn ut ett Särskilt Pris för att lyfta fram lärare som utvecklar skolan med it.

”Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Guldäpplejuryns Särskilda Pris delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.”

Läs mer på DIU(Datorn i utbildningen).