Dator i skolan

Digitalt lästips – ”Webben i undervisningen”

images.jpgwebbenDigitalt lästips – ”Webben i undervisningen”

Patricia Diaz är gymnasielärare i språk som skriver,föreläser och bloggar om

”Språk & IKT” och användandet av IT i undervisningen. Hennes bok ”Webben i undervisningen – digitala verktyg och sociala medier för lärande”. I boken finns genomgångar av digitala verktyg och social medier och hur de kan användas i undervisningen. Boken kan provläsas och köpas digitalt på www.studentlitteratur.se

Lästips – ”Framtidens skola redan imorgon”

imagesFrida Edman som talade i inledningen på uppstartsdagen med kompetensutveckling i höstas har skrivit boken ”Framtidens skola redan imorgon – Frön till kreativa läroprocesser i en pedagogisk värld” tillsammans med Jessica Schilling. Det är en processbok för pedagoger och rektorer med budskapet – att omdefiniera skolans uppdrag .

Lästips – Digitala verktyg…

Digitala verktygChristina Löfving, IT-mamman har nyligen kommit ut med boken ”Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen – så skapar vi en relevant skola utifrån Lgr 11″.

I boken finns både genomgång av digitala verktyg, samt konkreta planeringsexempel kopplade till Lgr 11. Hon beskriver hur lärare kan skapa meningsfulla sammanhang för att  motivera elever att  lära. Det är en mycket bra bok för att komma vidare som pedagog i ett digitalt och uppkopplat samhälle. Boken kan även användas som underlag för pedagogiska samtal kring utvecklingen av den digitala pedagogiska kompetensen och lärandet.

Hon uppdaterar adresserna till webbtjänserna som nämns i boken på bloggen itmamman.se.

‘Cliffhanger’ för det flippade klassrummet

I tidigare inlägg finns en kort beskrivning av hur Daniel Barker arbetar med det ”Flippade klassrummet” (det omvända klassrummet) och ‘Peer Instructions’  . För att locka eleverna att titta på hans instruktionsfilmer hemma innan lektionen ger han ofta en ‘Cliffhanger’. I ett fysikexempel där det handlar om funktioner för att räkna ut hur långt en katapulten skickar iväg ett föremål visar Daniel det här Youtube klippet och säger ”Går det att räkna ut var personen ska landa? Gå hem och se min film så får ni veta?”

eTwinning – Gemenskapen för skolor i Europa

eTwinning PDW – Pedagogical Development Workshop i Aten för eTwinning Ambassadörer.

Genom eTwinning finns möjligheten att samarbeta med andra lärare i Europa samtidigt som man kan utveckla sin digitala kompetens och pröva nya digitala verktyg i undervisningen.  eTwinning innebär digitalt skolsamarbete i Europa. Anne Gilleran som är pedagogiskt ansvarig för eTwinning började konferensen

med att poängtera att ”The future of  education is already here”.

Riina Vuorikari jobbar delvis på ”European Schoolnet” som expert och upptäcker teknologi som förstärker lärandet/kunskapandet. Hon tar upp betydelsen av att lärare lär tillsammans och av varandra för att det ska ske utveckling.

eTwinning erbjuder förutom samarbete mellan lärare och elever även lärevent. Dessa sker

via eTwinnings hemsida och ”skrivbordet” man får när man registrerar sig. Ett intressant lärevent som kommer alldeles strax, redan den 28 nov

Using iPads in eTwinning

Är du intresserad av att delta?

Behöver du hjälp med detta?

Kontakta mig, Cecilia Manfredsson !

cecilia.manfredsson@skola.ockero.se

Ulrika Ryan – Vinnare av lärarstipendiet Guldäpplet 2012!

Ulrika Ryan – Vinnare av lärarstipendiet Guldäpplet utvecklar matematiken med digitala verktyg

Ulrika Ryan, lärar på Byskolan i Lund vann med motiveringen att hon på ett inspirerande sätt utvecklat sitt arbete i dialog med såväl forskare som kollegor.  Hon har förnyat arbetsformerna i matematik med stöd av digitala verktyg.

Digitala lärverktyg och arbetssätt för allas delaktighet – Mötesplats skola 2012

Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog Mölndals kommun (Guldäpplevinnare förra året) och Magnus Brungs, lärare inom grundsärskolan presenterade en mängd olika digitala lärverktyg på Mötesplats skola. De visade även på konkreta sätt att arbeta.

De skapade en enkel webbsida med hjälp av Weebly.com  för detta seminariet och där finns information och länkar till det dom visade. Fantastiskt smidigt och smart.

Här är länken där man kan läsa om seminariet, samt få alla länkar till verktyg de visade.

http://gbg121029.weebly.com

Det är en viktigt att uppmärksamma varandra och lära om varandra. Genom de digitala verktygen finns fler möjligheter för barnen att lära av, med och om varandra.

Några verktyg de visade var:

Rummet för reflektion och frågor – Todaysmeet.com

Bokrescension med Prezi – www.prezi.com

Gemensam tankekarta  – Popplet.com

 Spela in instruktionsfilm –Screencast-o-Matic.com 

Mötesplats Skola 2012

20121104-164316.jpg

 

Mötesplats Skola 29-30 Oktober 2012

 ”Inspiration, fortbildning och skolutveckling”

På mötesplats Skola var det samtal kring skolutveckling, förhållningssätt och lärande. Det fanns ett stort utbud av seminarier och föreläsare från hela världen. Det var svårt att välja bland alla intressanta föreläsare, men jag valde;  ”Varför ledarskap blir något annat och mycket tamare…” med Troed Troedson, ”Digitala lärverktyg och arbetssätt för allas delaktighet” med Gunilla Almgren Bäck och Magnus Brungs, samt ”Digitala responsenheter – hur elever kan lära av varandra” med Daniel Barker. Det kommer separata inlägg om varje seminarie.

Man kunde också gå runt och prata med utställarna på mässan, en av utsällarna var GR Utbildning, de hade en intressant ‘rollup’ om Plan eringsprocessen med fokus på bedöming för lärande.

 

IT och digital kompetens i skolan

Studien IT och digital kompetens i skolan är genomförd av Kairos Future som gör framtidsstudier . Studien bygger på 4000 högstadier och gymnasier. Syftet med studien var att; kartlägga, visa på framgångsfaktorer och även ta fram framtidsscenario om 10-15 år.

Framgångsfaktorer:

  • Lärarna tycker det är kul 🙂
  • Våga experimentera!
  • IT används för att lära sig baskunskaper!

Framtidsscenario:

  • Frågetecken om skolan är mer eller mindre platsbunden.
  • Om platsbunden – Skolan har en ökad betydelse för fostran och det sociala
  • Lärarens roll – coacher
  • Elever – mer eget ansvar

Hela studien finns på Kairos Futures hemsida .

Connected Minds – New Millenium learners!

”Hur ska it användas i skolans undervisning?”

Projektet New Millenium learners startades av OECD  2007 med syfte att undersöka vad den digitala utvecklingen innebär för barn och ungdomar i undervisningen?

Insikterna har sammanfattats i skriften ”Connected Minds – Technology and Today´s learners”.

Man kan läsa sammanfattning av skriften, samt hitta en länk för att ladda ner hela på Omvärldsbloggen.

Omvärldsbloggen är en blogg om IT i skolan som Stefan Pålsson driver på uppdrag av skolverket. Här finns mycket intressant att läsa och ett jättebra blogg att följa för att hålla sig uppdaterad om nyheter inom området IT och skolan.