Appknapp

Appknapp – Slutrapport

Här är en länk till slutrapport om Appknapp, Susanne Kjällanders forskning kring iPad i förskolan.

http://appknapp.se/slutrapport/SV_rapport_appknapp_slutversion.pdf