Lästips!

Lästips – ”Framtidens skola redan imorgon”

imagesFrida Edman som talade i inledningen på uppstartsdagen med kompetensutveckling i höstas har skrivit boken ”Framtidens skola redan imorgon – Frön till kreativa läroprocesser i en pedagogisk värld” tillsammans med Jessica Schilling. Det är en processbok för pedagoger och rektorer med budskapet – att omdefiniera skolans uppdrag .

Annons

Lästips – Digitala verktyg…

Digitala verktygChristina Löfving, IT-mamman har nyligen kommit ut med boken ”Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen – så skapar vi en relevant skola utifrån Lgr 11″.

I boken finns både genomgång av digitala verktyg, samt konkreta planeringsexempel kopplade till Lgr 11. Hon beskriver hur lärare kan skapa meningsfulla sammanhang för att  motivera elever att  lära. Det är en mycket bra bok för att komma vidare som pedagog i ett digitalt och uppkopplat samhälle. Boken kan även användas som underlag för pedagogiska samtal kring utvecklingen av den digitala pedagogiska kompetensen och lärandet.

Hon uppdaterar adresserna till webbtjänserna som nämns i boken på bloggen itmamman.se.