Kompetensutveckling

Från Mötesplatsskola 2013

image

Under vecka 44 var det Mötesplatsskola i Göteborg med massor av inspiration från pedagoger, forskare, företag och olika föreläsare.

I år fanns det många olika sätt och scener att inspirera från;  föreläsningar i olika salar,’ tysta seminarier’, en pedagogisk scen och montrar.

Det fanns mycket att välja på för olika kategorier inom skolan. Genom de tysta seminarierna och den pedagogiska scenen gavs det möjlighet att ta del av många korta inspirerande presentationer.

Vi hade två representanter från Öckerö som hade seminarier!

Erik Johansson (lärare på Bergagårdsskolan) hade ett ‘tyst seminarei’ och berättade om hur han jobbar med Robotlego och tävlingarna han och eleverna deltagit i. Mycket spännande att få ta del av detta och de fantastiska framgångarna.

image

Ett annat intressant tyst seminarie som Carl Heath från Interaktiva Institutet hade  handlade om ”Spel och lärande”. Olika kategorier av spel och hur man kan tänka för att få syn på hur man kan använda spelet för lärande.

image

Elin Rehnklint (dramalärare och vik. rektor på Kulturskolan) var på den Pedagogiska scenen och visade hur man kan jobba med iMovie och skapa film, så som hon arbetar med eleverna i projektet Skapande skolan. Hon använde en storybord och visade på lite filmteknik. Det var väldigt spännande att oförberett och spontant få vara med som skådespelare.

image

Den Pedagogiska scenen var ett nytt och intressant inslag eftersom det var helt gratis och man behövde inte boka in sig utan man kunde bara sätta sig och lyssna om det fanns något man tyckte verkade intressant. Det fanns väldigt mycket intressant att lyssna på. Ett seminarie handlade om Film som verktyg för edagogisk dokumentation i förskolan.image

Och ett från Alingsås om deras EU-projekt för skolutveckling ”Lust att lära”, läs mer på deras hemsida https://alingsas.se/lustattlara

image

”Älska  skolan – Lusten att lära, möjligheten att lyckas” , inspirationsföreläsning/ståuppföreställning  av norrmannen och livscoachen  Atle Johansen. Några tänkvärda citat ”Lusten att lära hänger tätt ihop med möjligheterna att lära och som handlar om bemötande”, ”kasta Jantelagen i bullshitmapen”, ”Kreativitet är att hitta det du inte förväntar dig att hitta” .

image

Reflektioner från Study visit ”Tomorrow’s teaching with virtual media”

Inom EU -programmet det livslånga lärandet har det funnits möjlighet att söka stipendie för att delta i en Study Visit. Då är det deltagare från 10-15 olika länder inom EU som arbetar mer övergripande utveckling av lärandet, texskolchefer, rektorer, utvecklingsledare,  och specialpedagoger.

Nu har jag haft den fantastiska förmånen att få delta i en Study Visit om ”Tomorrow’s teaching with virtual media”. Besöket utgick från Naestved i Danmark och arrangerades av Kristian Madsen och VUC Storström.

Deltagarna var från 13 olika länder (Polen, Grekland, Italien, Frankrike, Tjeckien, Slovakien, Island, Sverige, Spanien, Tyskland, Belgien, Republiken Makedonien och Danmark) med olika yrkesroller, till exempel skolinspektör från Spanien, Internationellt ansvarig från Italien och rektor från Tjeckien. Det alla hade gemensamt var ett  intresse av att utveckla användandet av den digitala tekniken i skolan.

Photo 2013-10-04 09 13 20

I programmet ingick både studiebesök med föreläsningar, samt workshop och nätverkande.

Det var mycket givande att få se hur den här delen av Danmark arbetar med digital teknik, vi fick ju även pröva mycket på själva. För mig som svensk ligger vi ganska nära danskarna i tänket och även i utrustning. De satsar mycket på iPads i Danmark också och det ”Flippade klassrummet” är ett arbetssätt som används och utvecklas även i Danmark. För de flesta andra deltagarna var det mycket som var nytt till exempel  begreppet det ”Flippade klassrummet”. Det  var mycket diskussioner kring hur det skulle kunna fungera, några såg möjligheter och vinster direkt och några hade svårt att se hur det skulle kunna fungera i deras land.

En stor del av besöket handlade om Virtual Media, digitala parallella klassrum och ‘Global Classroom’. Att man kan dela klassrum virtuellt både ‘live’ och i efterhand. Detta är som en utveckling av Skype eftersom man kan vara flera klassrum som deltar samtidigt (upp till 100 ‘klassrum’ för den dyraste versionen) och även dela interaktiv tavla.

20131017-121655.jpg

Några vinster:

  •  man kan delta hemifrån om man har svårt att komma till skolan,
  • man kan delta i lektioner med andra klasser om man är klasser med enstaka elever
  • man kan samarbeta över hela världen
  • bjuda in experter och föreläsare

Många upplevde att de hade kommit till framtiden och att de skulle åka tillbaka till stenåldern när de åkte hem och att det är ett ”Fairy land” uppe i Skandinavien.

I mötet och diskussioner med andra som arbetar med utveckling  och lärande inom Europa synliggörs både vårt svenska sätt att tänka och arbeta inom skolan samt från alla andras länders som deltar. Även våra olika kulturer blir man medveten om och diskuteras mycket och man lär sig mycket om både olikheter och likheter. Detta är otroligt spännande!

20131017-121724.jpg

 

Rent praktiskt kan det ju uppstå vissa dilemman ibland, som att komma överens om en tid för middagen, när spanjoren tycker kl 21.00 är tidigt och polskan tycker 18:00 är sent 😉 Eller att det i Sverige anses som något bra och positivt att komma i tid till och mötet (alltså var på plats så att tex man har skrivit) medans det i södra Europa anses som något negativt att komma i tid, (allra tidigast kan man komma 10 min efter utsatt tid)

Det som jag blev mest förvånad över var det som de imponerades mest av:

Det avslappnade förhållningsättet mellan elev och lärare, speciellt  när elever prata till och föreläser för lärare.

Uttrycket  ”Charing is caring”, att vi delar med oss av våra kunskaper, erfarenheter, material och lektioner på ett så generöst sätt.

Det lustfyllda lärandet!  Den franska läraren antecknade orden ”Have fun!”, detta stod på danska i instruktionstexten till elever  inför en uppgift. Han var helt chockad, de franska lärarna skulle skriva ”Do this and die!”

Att skolan och undervisningen är gratis på riktigt, alltså att eleverna även får material och speciellt då med tanke på den tekniska utrustningen.

Men det finns ju också flera likheter med olika utmaningar , som att få alla lärare att använda tekniken på ett nytt och innovativt sätt för att utveckla lärandet, (t ex enligt SAMR modellen) och att få med sig föräldrarna i det förändrade tankesättet. Ett annat gemensamt dilemma som vi diskuterades var att få alla elever att nå målen.

iPad Workshop i Öckerösalen kl 16:30-18:00

M2-4.2
Imorgon är det dags för nästa öppna workshop som alla inom Barn- och Utbildningsförvaltningen är välkomna till.
Fokus denna gången är ”Kom igång med iPad” och basfunktioner.
Vi utgår ifrån era önskningar och behov.

Gå gärna in på länken nedan och skriv i något du vill ska tas upp.

GR- Pedagogiskt café

GR anordnar Pedagogiskt café, där man kan få ta del av, lära sig nytt och bli inspirerad.
Det finns mycket intressant och det är kostnadsfritt. Man anmäler sig via länken nedan, eller GRs hemsida.
Läs mer om vilka seminarier som finns under hösten och anmäl dig direkt via länken nedan.
http://www.grkom.se/skolautbildning/grutbildning/laromedel/pedagogisktcafe.4.4703706a13cd47b3b81119.html

20130911-145424.jpg

Forskning i förskolan

20130911-143358.jpg

Petra Petersen, doktorand vid Uppsala universitet forskar på vilka tecken på lärande barnen visar vid användande av iPad. Hon följer tre förskolor och kan redan nu se hur lustfyllt lärandet blir för barnen. Det som också har visat sig är att det blir en ökad kommunikation och att de yngre barnen får fler språk för att kommunicera med omvärlden tidigare.

Läs hela artikeln på skolverkets hemsida, klicka dig dit via länken nedan.

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/relationer-larande/datorplattor-resurs-i-forskolan-1.190874

Fantastiska möjligheter till fortbildning i Europa

Fantastiska möjligheter till fortbildning i Europa

2013 är sista året att söka Comenius i den form som finns idag. EU-kommissionen arbetar fram ett nytt utbildningsprogram som ska gälla mellan 2014-2020.

Den 17 september är sista ansökningsdatum för Comenius fortbildning.
Det du som lärare kan ansöka om är att få delta i kurser, konferenser och ”jobbskuggning”.

För skolledare och beslutsfattare inom utbildningsområdet finns även möjligheten att ansöka till Studiebesöksprogrammet. Senast ansökningsdatum 15 oktober.

Det nya europeiska utbildningsprogrammet som ska ersätta LLP ”Livslångt Lärande Programmet” kommer heta Erasmus+.
”Erasmus+” är EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport och kommer starta 2014. Beslut om programmets utformning väntas nu till hösten 2013.

20130823-114920.jpg

Multimediaklassrummet – Workshop på O:meet 13 aug

På O:meet fanns det 26 olika Workshops att välja på, så man kunde ju inte lyssna på allt. För att fler ska kunna ta del av informationen och tipsen, kommer det några inlägg här på bloggen från några Workshops. Fler får gärna skicka mail med information och gärna foto från Workshops på O:meet.

Jeanette Alfredsson, Ma/No -lärare på Brattebergsskolan visade på möjligheter med Multimediaklassrummet och delar även med sig av ett tänkvärt citat.
”A good hockeyplayer plays where the puck is.
A great hockeyplayer plays where the puck is going to be.” (Wayne Gretzky)

Webbplatser som användes på workshopen:
http://www.skolresurs.fi/matteva/index.html (matematikövningar)
http://www.kreativmatte.se/ (Interaktiva matteövningar på datorn)
http://www.webbmagistern.se/ (Interaktiva övningar i flera ämnen)
webbstjarnan.se/ (Verktyg och tävling för webbpublicering)
http://www.lektion.se/ (sök på Smart board. Ladda ned Notebook Viewer och sedan kan du använda de lektioner som finns)
todaysmeet.com/ (virtuellt rum där du kan ställa och svara på frågor anonymt)
http://www.lektion.se/ (lektionsförslag. Sök på Smart board)
beta.sli.se (filmer att beställa eller strömma)

Filmer
http://www.kunskapshubben.se/ (Massor med härliga filmer och genomgångar av lärare och elever)
http://www.studi.se/

APPAR:
Facebook
Socrative
Tavlan
Lite
Simple Minds+
QR-reader
Slide Shark

Digitala läromedel som kan köpas eller testas:
http://www.8sidor.se
http://www.liber.se/elaromedel http://www.nok.se/Laromedel/-/Digitala-laromedel/digitala/ http://www.gleerups.se/digitala_larverktyg
http://www.skolplus.se/

Tips på bloggar:
prissans.blogspot.se/ http://www.kristinaalexanderson.se/

20130823-105632.jpg

20130823-114349.jpg

O:meet aug 2013 blev en fantastisk dag!

Det är otroligt inspirerande att se alla pedagoger i Öckerö kommun som delar med sig av sin kompetens en sådan här dag.

Dagen inleddes med att kommunchef Ingvar TH Karlsson presenterade vår nya skolchef Kerstin B. Schiller. Därefter hälsade Kerstin, skolchefen personalen välkommen till ett nytt läsår med några väl valda ord.

IMG_0023

Kerstin B. Schiller

image

Gäss

Yes, nu flyger vi 😉

 

 

 

 

 

 

 

 

Därefter var det dags för gästföreläsare Carl Heath, forskare och designer på Interaktiva Institutet, http://www.tii.se

IMG_0024

Carl Heath

Mycket spännande nya tankar och upplevelser. Ta del av informationen från denna samt andra föreläsningen via Carl Heaths presentationer på slideshare.net/carlheath

Några andra länkar Carl Heath nämnde var:

”Tutorial” – magiskt ord på Youtube

Han avslutade med att visa hur man kan spela på varandra med hjälp av ”MaKeyMaKey -An Invention Kit for Everyone”.

IMG_0022

MaKeyMaKey

Sen  var det ett litet TeachMeet med Annika Crona, Ankaret, Annelie Beyron, Rörö skola, Birgitta Anhage och Therese Settergren, Hedens skola.

IMG_0026

Annelie Beiron

Annika presenterade appen BookCreator som hon och hennes elever hade använt för att dokumentera besöket på Ekehagens forntidsby.

Annelie visade appen SockPuppets som hennes elever använder för att spela in filmer.

Birgitta visade olika webbresurser för lärande, hon har mailat ut listan med länkarna.

Therese visade hur man kan använda appen ”MyStory”.

Efter TeachMeet och fika  var det dags att välja bland en mängd olika Workshops som pedagoger i Öckerö kommun höll i.

Det kommer fler inlägg  om dessa.

Sista filmtipset inför sommaren – ”Vår bästa tid är nu” med Micke Gunnarsson

Nu kommer troligtvis sista inlägget inför sommaren, sen blir det lite lugnt på denna fronten fram tills början av augusti.

Tänkte det passade bra med ytterligare ett filmtips. Den 6 mars hade vi äran att ha Micke Gunnarson som föreläsare på studiedagen och han var mycket uppskattad, det var så många skratt 🙂

Tyvärr hade ju inte alla chans att lyssna på honom då, men flera av hans föreläsningar finns inspelade och på YouTube. Här är en improvisationsföreläsning på 20 minuter om barn, samhällsförändring, digitala medier och kärlek. Se den och ha en härlig sommar här och nu 🙂

Filmtips! ”Do schools kill creativity?” – ”Skolan dödar motivationen”

    Sir Ken Robinson är en mycket intressant, spännande och rolig talare som har flera ”talks” på TED. Sir Ken Robinson är mycket populär och uppskattad inom skolvärlden och många av han föreläsningar handlar bland annat om lärande, betydelsen av kreativiteten och hitta det man verkligen brinner för att göra.
    En mycket populär föreläsning på TED (4 885 496 tittare på YouTube) handlar om ”Do schools kill creativity?” , den är 20 min lång och kan verkligen rekommenderas.

Det finns  en svensk film på samma tema, ”Skolan Dödar Motivationen”, en mycket intressant och även lite skrämmande film. Denna film är  gjord av en ung kille och troligtvis inspirerad av Sir Ken Robinsons film. Filmen är ca 6 min, också mycket sevärd!