Förskolan

”Vad krävs för att skolan ska använda ny kunskap?”

Omvärldsbloggen drivs av Skolverkt och i en ny rapport presenteras kring hur skolan ska lyckas i praktiken med uppdraget som står i skollagen att skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som bland annat innebär att aktuell forskning, ny teknik och mya arbetssätt kontinuerligt ska komma till användning i den dagliga verksamheten.

De flesta lärare tar regelbundet till sig nya insikter från forskning, framförallt om ny teknik. Ny kunskap måste ses som en process av flera steg, där man förankrar, skapar samsyn, ges kompetensutvekling samt visas på relevans för den nya kunskapen.

När det gäller kompetensutveckling är den största efterfrågar från lärarna om hur man kan förebygga kränkningar på internet och hur IT kan användas som pedagogisk verktyg.

Det är fortfarande låg IT-användning i många ämnen.

Eleverna använder oftast datorerna till att söka information på nätet och för att skriva. Användningen av it är i stort sett lika låg som den var för tre år sedan i flera ämnen.

Läs mer i inlägget på Omvärldsbloggen.

Skapa gratis WordPress ”Skolblogg” utan reklam via moobis.se

När vi hade workshopen för att skapa WordPress bloggar visade jag på den nya fantastiska möjligheten som nu finns för att kostnadsfritt skapa en ”Skolblogg” och även slippa reklamen.

Detta kan du göra via hemsidan www.moobis.se.

Tjänsten är uppbyggd och startat av Micke Kring [@mickekring] och Martin Claesson [@claessonmartin], båda verksamma i skolan, med syfte att lyfta fram nya digitala möjligheter i skolan.

På hemsidan finns bra instruktioner och instruktionsfilmer hur man kan komma igång. Det finns några färdiga basmallar för tex Klassblogg och Bokblogg.

För att komma igång och starta bloggen, gå in på hemsidan www.moobis.se och klicka på ”Skapa blogg”.

Skärmavbild 2013-05-11 kl. 11.14.50

Pedagogisk kullerbytta – förskolebloggare på SETT2013

På SETTmässan i år fanns ett antal ‘officiella’ bloggare som  skrev inlägg från mässan. Linda Linder, förskollärare i Göteborg  var en av bloggarna. Ett av hennes inlägg handlade om seminariet ”Pedagogiken ska styra tekniken, absolut inte tvärt om!” av Ulla-Karin Lundgren, mediapedagog i Piteå ansvarig för förskolornas IKT arbete. Läs hela inlägget på Lindas blogg ”PEDAGOGISKA KULLERBYTTAN”Pedagogisk kullerbytta SETtHon uppmärksammade även att det fanns ett mycket stort intresse för alla seminarier som handlade om förskolan, större än vad mässarrangörerna räknat med, så det var svårt att få plats på vissa av dessa seminarier.

Susanne Kjällander forskar om barns digitala lärande i förskolan

Susanne Kjällander forskar om barns digitala lärande i förskolan och var en av föreläsarna på Unikums nyckelpersonsträff i februari 2013.
Se intervjun:

Läs mer om hennes projekt AppKnappen samt om barns digitala lärande på hemsidan AppKnapp.

Empatico – app som kan öka barnens ordförråd för olika känslor

Gullvivans förskolor beskriver på sin blogg hur dom arbetar med lärplattor (iPads) i verksamheten för att försöka nå kommunens IKT mål där lärplattan ska bli en naturlig del i det pedagogiska arbetet. Läs mer på deras hemsida. http://gullvivansforskolor.blogspot.se/2013/01/empatic.htmlDär finns också bloggar från andra skolor i Gislaveds kommun.

Appen ”Empatico” (gratis) som är på bilden här är ett memoryspel som visar olika känslor och ansiktsuttryck. Detta beskrivs mer på deras hemsida och en utförlig utvärdering och genomgång av appen finns på www.skolappar.nu.

Skärmavbild 2013-03-20 kl. 13.44.39

Utveckling och lärande i förskolan – appar kopplade till Lpfö98

På bloggen ”Utveckling och lärande i förskolan”  beskriver man hur man jobbar med olika appar, samt kopplingarna till Lpfö98.

Till exempel genom ordlek med appen ”Ordens magi” och kopplingen till Lpfö98/10:

Ordlek med appen "Ordens magi"

Ordlek med appen ”Ordens magi”

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. Även utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.”

Apptips från förskolan!

På mötet för IT-ansvariga nämndes några appar som är populära bland barnen på förskolan:

where is my waterWhere is my water, spel som övar logiskt tänkande

skolstil

Skolstil, ljudar bokstäver, ord och meningar som man skriver

 

 

 

 

cabooseCaboose, hitta mönster

Det var även en kort demonstration av iMovie, filmappen som är väldigt enkel och smidig att använda med barnen.imovie

Pedagogiska fotspår i förskolan

Tobias Gyllensvärd, utvecklingsledare på förskolan Skogsstigen, Ektorp i Nacka berättar om hur de arbetar pedagogiskt med iPaden i förskolan. Barnen får bland annat skapa och göra film- och leranimationer. Du kan följa Tobias arbete med modern teknik i förskolan på hans blogg Pedagogiska fotspår, där finns nu en av barnens filmer.