Forskning

Connected Minds – New Millenium learners!

”Hur ska it användas i skolans undervisning?”

Projektet New Millenium learners startades av OECD  2007 med syfte att undersöka vad den digitala utvecklingen innebär för barn och ungdomar i undervisningen?

Insikterna har sammanfattats i skriften ”Connected Minds – Technology and Today´s learners”.

Man kan läsa sammanfattning av skriften, samt hitta en länk för att ladda ner hela på Omvärldsbloggen.

Omvärldsbloggen är en blogg om IT i skolan som Stefan Pålsson driver på uppdrag av skolverket. Här finns mycket intressant att läsa och ett jättebra blogg att följa för att hålla sig uppdaterad om nyheter inom området IT och skolan.

Forskning på elevers lärande i digital lärmiljö

Forskning på elevers lärande i en digital lärmiljö.

Susanne Kjällanders avhandling har titeln (svensk översättning)

”Design för lärande i en vidgad digital miljö. Fallstudier av social interatktion i SO-klassrummet.”

Avhandlingen bidrar till ett nytt perspektiv på lärande som kallas Design för lärande.

Läs artikel på skolverkets sida, där finns även länk för att ladda ner hela avhandlingen.

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/it-i-skolan/avhandlingar/skolarbetet-blir-gemensamt-ansvar-i-den-digitala-larmiljlon-1.156940

Susanne beskriver några av hennes observationer i youtube filmen Didaktikens verktyg