Flippat klassrum

Omdefiniera lärandet med blogg/hemsida

imageBlogg/hemsida med verktyget WordPress i Öckerö kommun.

 

 

 

Vad?

Webbpublicering innebär att man lägger ut/publicerar något på internet, ex på en hemsida, blogg eller YouTube.

WordPress är ett vanligt verktyg för att skapa hemsidor och bloggar och finns över hela världen. Vem som helst kan enkelt skapa en blogg gratis på wordpress.com, men då kommer det med reklam som man inte styr över, samt att webbadressen alltid slutar på wordpress.com. I kommunen har  vi därför skaffat den andra versionen av wordpress där man slipper reklamen och där vi kan skapa våra egna adresser, samt samla bloggarna med alla resurser och inspiration på en ”huvudblogg”, pedagog.ockero.se. Alla adresser börjar med pedagog.ockero.se, efter .se kommer namnet på den specifika bloggen, ex

pedagog.ockero.se/vfu

Varför?

På riktigt! Motivation! Sudda bort väggarna i klassrummet! Dela! Digital kompetens! Utmaning! Formativ bedömning! Roligt! Respons! Omdefinierat! Flippa klassrummet! Läroplanen!

lgr11-och-webbpublicering-stodmaterial

När man arbetar med blogg kommer det ofta upp många olika frågor bland eleverna och det finns väldigt mycket att lära sig i samband med webbpublicering, som ”netikett”, källkritik och Creative Commons (vilka bilder och filmer får man lov att publicera?)

 

Hur?

1. Titta på olika exempel på hur  en blogg kan se ut som används för lärande.

Kärleksbloggen

http://futureisland.wordpress.com/ 

http://detektivenemilochvi.se/

http://omzlatan.se/

http://arbetsro.wordpress.com/about/

http://www.webbstjarnan.se/blogg/kategorier/inspiration/

http://www.webbstjarnan.se/blogg/gastblogg-om-lgr-11-genom-var-blogg-spar-av-hand-hjarna-och-hjarta-lever-vi-malen-i-grundskolans-laroplan/

http://cillajohansson.se/?paged=6

http://www.bedomningforlarande.se/formativaprocesser/3/3  (Klassblogg)

 

2.Förbereda och planera genom att tänka igenom innehåll och upplägg och fundera på strukturen.

Man kan göra väldigt enkla bloggar och man göra mer avancerade, men det är bra att börja enkelt.

Att tänka på i planeringen:

 • Syftet och innehåll, ska det vara en temablogg som ex bokblogg, historieblogg, kärleksblogg, eller kanske en klassblogg eller avdelningsblogg där man samlar allt man gör i gruppen, som ett digitalt fönster mot omvärlden.
 • Du behöver tänka ut ett namn för bloggen, som även kommer vara adressen, så tänk ut något kort. Tänk även på att inte använda årskursen i namnet eftersom till exempel ettorna kommer vara tvåor nästa år.
 • Det är vanligt att man har en bild som symboliserar innehållet, ofta finns den överst på bloggen, därför är det viktigt att välja ut en bra bild.
 • Många bloggar har även en kort text under namnet som kort beskriver bloggen lite mer, kan liknas vid en slogan för bloggen.
 • ”Om -sidan” , skriv en text till om-sidan. Detta är en sida som de flesta bloggar har som ska beskriver tankarna och syftet med bloggen
 • Hur ska eleverna vara delaktiga? Ska de vara författare och kunna publicera egna inlägg?

 

3. Kontakta IKT-pedagog Cecilia för att boka tid och tillsammans skapa bloggen/hemsidan.

4. Sedan är det dags att börja skapa ”inlägg” med text och bild och välja kategori som  publiceras på bloggen. Appen för WordPress underlättar om man använder iPad och /eller mobil.

image

 

 

 

Nästa steg – hur kommer du vidare?

Instruktioner och inspiration finns det massor på internet, sök på;

Google

YouTube

FaceBook

Webbstjärnan

moobis

Du kan även kontakta mig, IKT-pedagog, Cecilia Manfredsson för att få mera hjälp att komma igång eller komma vidare.

Glöm inte att ta hjälp av elever!

 

 

 

Annons

Reflektioner från Study visit ”Tomorrow’s teaching with virtual media”

Inom EU -programmet det livslånga lärandet har det funnits möjlighet att söka stipendie för att delta i en Study Visit. Då är det deltagare från 10-15 olika länder inom EU som arbetar mer övergripande utveckling av lärandet, texskolchefer, rektorer, utvecklingsledare,  och specialpedagoger.

Nu har jag haft den fantastiska förmånen att få delta i en Study Visit om ”Tomorrow’s teaching with virtual media”. Besöket utgick från Naestved i Danmark och arrangerades av Kristian Madsen och VUC Storström.

Deltagarna var från 13 olika länder (Polen, Grekland, Italien, Frankrike, Tjeckien, Slovakien, Island, Sverige, Spanien, Tyskland, Belgien, Republiken Makedonien och Danmark) med olika yrkesroller, till exempel skolinspektör från Spanien, Internationellt ansvarig från Italien och rektor från Tjeckien. Det alla hade gemensamt var ett  intresse av att utveckla användandet av den digitala tekniken i skolan.

Photo 2013-10-04 09 13 20

I programmet ingick både studiebesök med föreläsningar, samt workshop och nätverkande.

Det var mycket givande att få se hur den här delen av Danmark arbetar med digital teknik, vi fick ju även pröva mycket på själva. För mig som svensk ligger vi ganska nära danskarna i tänket och även i utrustning. De satsar mycket på iPads i Danmark också och det ”Flippade klassrummet” är ett arbetssätt som används och utvecklas även i Danmark. För de flesta andra deltagarna var det mycket som var nytt till exempel  begreppet det ”Flippade klassrummet”. Det  var mycket diskussioner kring hur det skulle kunna fungera, några såg möjligheter och vinster direkt och några hade svårt att se hur det skulle kunna fungera i deras land.

En stor del av besöket handlade om Virtual Media, digitala parallella klassrum och ‘Global Classroom’. Att man kan dela klassrum virtuellt både ‘live’ och i efterhand. Detta är som en utveckling av Skype eftersom man kan vara flera klassrum som deltar samtidigt (upp till 100 ‘klassrum’ för den dyraste versionen) och även dela interaktiv tavla.

20131017-121655.jpg

Några vinster:

 •  man kan delta hemifrån om man har svårt att komma till skolan,
 • man kan delta i lektioner med andra klasser om man är klasser med enstaka elever
 • man kan samarbeta över hela världen
 • bjuda in experter och föreläsare

Många upplevde att de hade kommit till framtiden och att de skulle åka tillbaka till stenåldern när de åkte hem och att det är ett ”Fairy land” uppe i Skandinavien.

I mötet och diskussioner med andra som arbetar med utveckling  och lärande inom Europa synliggörs både vårt svenska sätt att tänka och arbeta inom skolan samt från alla andras länders som deltar. Även våra olika kulturer blir man medveten om och diskuteras mycket och man lär sig mycket om både olikheter och likheter. Detta är otroligt spännande!

20131017-121724.jpg

 

Rent praktiskt kan det ju uppstå vissa dilemman ibland, som att komma överens om en tid för middagen, när spanjoren tycker kl 21.00 är tidigt och polskan tycker 18:00 är sent 😉 Eller att det i Sverige anses som något bra och positivt att komma i tid till och mötet (alltså var på plats så att tex man har skrivit) medans det i södra Europa anses som något negativt att komma i tid, (allra tidigast kan man komma 10 min efter utsatt tid)

Det som jag blev mest förvånad över var det som de imponerades mest av:

Det avslappnade förhållningsättet mellan elev och lärare, speciellt  när elever prata till och föreläser för lärare.

Uttrycket  ”Charing is caring”, att vi delar med oss av våra kunskaper, erfarenheter, material och lektioner på ett så generöst sätt.

Det lustfyllda lärandet!  Den franska läraren antecknade orden ”Have fun!”, detta stod på danska i instruktionstexten till elever  inför en uppgift. Han var helt chockad, de franska lärarna skulle skriva ”Do this and die!”

Att skolan och undervisningen är gratis på riktigt, alltså att eleverna även får material och speciellt då med tanke på den tekniska utrustningen.

Men det finns ju också flera likheter med olika utmaningar , som att få alla lärare att använda tekniken på ett nytt och innovativt sätt för att utveckla lärandet, (t ex enligt SAMR modellen) och att få med sig föräldrarna i det förändrade tankesättet. Ett annat gemensamt dilemma som vi diskuterades var att få alla elever att nå målen.

Full aktivitet och inspiration under studiedagarna 18-19 juni

IKTstudiedag18junibloggfoto

Under studiedgarna 18-19 juni fick alla pedagoger F-6 mer kompetensutveckling kring att använda iPad och IKT i sin undervisning. Träffarna startades upp med ”MiniTeachMeet”, där pedagogerna fick dela med sig av sina erfarenheter, tips och ideér till varandra. Det var otroligt inspirerande och roligt att få se allt fantastiskt som händer ute på våra öar.

Många roliga filmer fick vi se, de flesta skapade i iMovie, men även någon i iMotion HD, samt i PhotoFiltre appen.

Flera använder sig av metoden ”Flippat klassrum” på olika sätt, till exempel genom blogg, hemsida, YouTube och Unikum.

Här är några tips om webbtjänster  och appar som presenterades.

Kunskapsplattan: Kunskapsplattan förenklar arbetet med appar i undervisningen.  På Kunskapsplattan kan man söka på ämne och område man vill jobba med så finns det förslag på appar man kan använda. Pedagoger har kopplat befintliga appar på marknaden med årskurser, ämnen, nyckelord, Lpfö 98 och Lgr11. Detta är en tjänst som kostar pengar, men man kan testa gratis i sommar.

Skolappar.nu: På webbsidan Skolappar recenseras appar från förskolan upp till vuxna. Här är också pedagoger som recenserar och man kan söka på ämne, ålder, plattform och pris. Apparna är även kopplade till Lgr11 och ämnesförmågor. Det finns ofta bra förklaringar och användningsområden till appen. Ibland finns instruktionsfilmer.  ”Tänk utanför appen”  kan vara extra intressant att läsa. Skolappar.nu har även facebook grupp som man kan vara med i, samt att man kan prenumerera (följa) webbsidan och då får man mail när någon ny app har recenserats.

Hann Tjörnhed, lärare åk 4-6 i Göteborg har en YouTubekanal där hon har flera ma-filmer och förklarar olika uträkningar, exempelvis uppställningar med addition.

Sven Brengesjö, musik och slöjdlärare på Heden och Björkö använder sig av metoden Flippat klassrum” i musikundervisning med hjälp av bland annat YouTube och hemsida via Google sites.

Webbsidan Dream English: www.dreamenglish.com har många roliga sånger på engelska för de yngre barnen och är väldigt omtyckt.

QuizBattle appOm man är intresserad av allmänbildning, frågesport och vill utmana sina vänner så finns det ju många appar.  Appen ”Illustrerad Vetenskap Quiz Battle” är en rolig version och det är även en fördel med viss strategitänk. Väl värd att testa, med viss risk för att fastna ;-).

Skärmavbild 2013-06-26 kl. 15.16.07SlidShark är en app för att visa PowerPointpresentationer. Man laddar upp presentationerna via www.slideshark.com  (man behöver skapa ett konto här först, kostar inget) och sen öppnar man appen och visar presentationerna från iPad eller iPhone.

Pedagogerna fick pröva olika digitala verktyg som kan användas i undervisningen på olika sätt:

 • www.todaysmeet.com – webbsida som till exempel kan användas för utvärdering eller som klotterplank för att skriva sina tankar, med mera…
 • www.answegarden.ch – på denna webbsidan  gör man enkelt en fråga som alla kan gå till via internet och svara på, svaren samlas på en sida.
 • www.socrative.com – detta är ett svars- och responssystem, där man kan göra många frågor. Man ”loggar in” i det ‘rummet’ läraren skapat frågorna och svarar. Här finns en app för lärare och en för elever.
Socrative Teacher

Socrative Teacher

Socrative Student

Socrative Student

Qr kod – de fick även pröva att läsa in Qr-kod för att få en uppgift och sen ladda ner appen QuickVoice för att göra en ljudinspelning kring ”Flippat klassrum” eller ”Omdefinierat lärande”

QuickVoice

‘Logoped Pia’ visade olika appar för att underlätta läs- och skrivinlärning. Mer information om detta kommer i ett separat inlägg.

Vi tog del av ny forskning och nya undersökningar kring IKT och lärande för framtiden, mer om detta i ett inlägg som kommer snart…

Nybörjarguide till ”Flippat klassrum”

Karin Brånebäck, 1-7 lärare skriver om Flippat klassrum på sin blogg ”Kilskrift”, här finns en introduktion, samt några filmer och bra verktyg för att Flippa klassrummet. Man kan också följa Karin på Twitter: @braneback

http://kilskrift.blogspot.se/p/din-nyborjarguide-till-att-flippa.html

Flippat klassrum bild

 

Sollentuna har också en webbsida som beskriver det Flippade klassrummet och några av effekterna. Se länken nedan.

 

http://wiki.edu.sollentuna.se/artikel/the-flipped-classroom

Khan Academy – matematikstudier på webben

Khan Academy: ”Our mission is to provide a world-class education for anyone, anywhere.”


https://www.khanacademy.org/

Här nedan kan du se ett citat från en elev som skrivit på ett AspergerForum om hur Khan Acadamy hjälper honom med matten.
http://www.aspergerforum.se/khan-academy-matematik

”Jag har asperger och svårt att arbeta i klass då läraren (i detta fall min mattelärare) förklarar saker för hela klassen och inte individuellt och allt går i högfart vilket jag verkligen inte hinner med när det är en större klass…

På denna hemsida lär jag mig nu allt jag behöver veta och ännu mer för att kunna matematik på hög nivå och låg nivå genom att göra övningarna i min egen takt och sen dessutom om jag fastnar så kan jag titta på en video där de förklarar hur man räknar på det sättet.

http://www.wimp.com/reinventeducation/

Detta är videon jag tittade på och vart jätte intresserad då jag nu skall plugga upp matematik B till minst ett G men jag känner att med hjälp av detta kommer jag nog lätt kunna få MVG.”

Finns även som app: Skärmavbild 2013-06-17 kl. 22.31.27

Skapa gratis WordPress ”Skolblogg” utan reklam via moobis.se

När vi hade workshopen för att skapa WordPress bloggar visade jag på den nya fantastiska möjligheten som nu finns för att kostnadsfritt skapa en ”Skolblogg” och även slippa reklamen.

Detta kan du göra via hemsidan www.moobis.se.

Tjänsten är uppbyggd och startat av Micke Kring [@mickekring] och Martin Claesson [@claessonmartin], båda verksamma i skolan, med syfte att lyfta fram nya digitala möjligheter i skolan.

På hemsidan finns bra instruktioner och instruktionsfilmer hur man kan komma igång. Det finns några färdiga basmallar för tex Klassblogg och Bokblogg.

För att komma igång och starta bloggen, gå in på hemsidan www.moobis.se och klicka på ”Skapa blogg”.

Skärmavbild 2013-05-11 kl. 11.14.50

Massvis med inspiration på O:meet!

Den 6 mars blev en fantastisk dag med massvis av inspiration, en härlig blandning med både tänkvärt, matnyttigt och nya idéer. Mycket modiga var de som inspirerade oss på TeachMeet!
Tänk vilken kompetens vi har och vad mycket spännande som händer på våra öar.
Det kommer länkar och inlägg här på bloggen från dagen.

20130308-162943.jpg

Micke Gunnarsson föreläser, underhåller och inspirerar på Öckerö!

20130308-163007.jpg

Laddar inför första TeachMeet Öckerö på Nimbus!

20130308-163032.jpg

Ett TeachMeet inslag om Google Earth presenterat av Susanne Ebenhard på Kompassenskolan.

20130308-163046.jpg

Workshop om den pedagogiska bloggen med Sven-Pär Olsson från skolan Ankaret.

Omdefiniering – Klassblogg, klassrummet på webben!

20130117-182751.jpg

Här är ett jättebra exempel på omdefiniering av lärandet och att göra undervisning tillgänglig för eleverna hela tiden.
Sven-Pär, ny lärare på Ankaret Röd, Öckerö har startat en blogg för åk 6, som ett klassrum på internet. Han berättar att han är mycket van vid att jobba så, tycker det är smidigt för både honom och eleverna. Sen blir det mycket roligare också…

Kika gärna in på bloggen…

http://minnessten.wordpress.com

The Flipped Classroom – Så gör Daniel Barker!

”The Flipped Classroom” (Det flippade klassrummet) är ett sätt att omdefiniera sin undervsining, att förändra och utveckla undervisningen genom att använda digitala verktyg.

I filmreportaget beskriver Daniel hur han gör för att få ”ett flippat klassrum”

”Innan jul pratade jag mer till eleverna på lektionerna än vad jag pratade med dem. Nu är det precis tvärt om. Den senaste månaden känns det som att jag har pratat mer med eleverna än vad jag gjorde under hela hösten. Man kan säga att jag har gått från att vara i centrum, längst fram i klassrummet, till att nu finnas bland eleverna. Den förhoppning jag hade när jag ”flippade” mitt klassrum – att eleverna i större utsträckning skulle vara aktiva på lektionerna – har utan tvekan infriats. Men jag återkommer till det och berättar först om hur jag rent praktiskt har gått till väga.
Så filmar jag Tanken med The flipped classroom är att eleverna ska kunna ta del av lärarens teorigenomgångar innan lektionen så att de sedan kan använda och omsätta teorin i praktiken när läraren finns till hands. Så mitt första problem bestod i vilken typ av genomgångar jag skulle göra och hur de skulle filmas. Jag har tidigare provat att både filma mina genomgångar i klassrummet och att göra skärminspelningar med smartboard och tablet. Men med den förra metoden tycker jag att man distraheras när läraren syns i bild medan skärminspelningar har en tendens att bli opersonliga. Därför valde jag att filma med mobilkameran när jag skriver med penna på ett vanligt papper. Mobiltelefonen har jag hängt upp i en ställning från fysikinstitutionen.”utdrag från Daniel Barkers blogg: http://barkersthlm.blogspot.se/2012/02/flipped-classroom-sa-gor-jag.html