åk 4-6

Nyhet inom eTwinning – samarbeta med en annan skola i Sverige!

???????????????????För att underlätta för lärare att komma igång med digitala samarbetsprojekt välkomnar eTwinning projekt för skolor från samma land.

Nu finns det alltså möjlighet för skolor i samma land att utveckla projekt tillsammans med hjälp av eTwinning-plattformen.

Sedan lanseringen av eTwinning 2005 har endast skolor i olika länder kunnat starta projekt tillsammans. I eTwinning genomförs nu ett pilotprojekt för att öppna plattformen för projekt med deltagare i bara ett land för att uppmuntra samarbete mellan lärare och elever i samma land. Det här är särskilt intressant för länder med decentraliserat ansvar för skolutbildning, med mer än ett officiellt språk eller ett nätverk med skolor utomlands.

Nya eTwinnare och mindre erfarna lärare kommer också att få nytta av den här nya möjligheten eftersom det gör att de kan sätta sig in i gemensamt lärande och eTwinning-plattformen på sitt eget språk innan de tar steget till internationella projekt.

Detta är ett pilotprojekt  under skolåret 2014-2015 och de länder som deltar är:Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, FrankrikeTwinning logga . jugoslaviska republiken Makedonien, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Turkiet, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Projekt med deltagare i ett land kan inte få European Quality Labels eller europeiska priser. Men initiativ till erkännande och priser kan tas på nationell nivå.

Läs mer om eTwinning på den europeiska hemsidan www.etwinning.net och/eller på den svenska sidan www.utbyten.se eller den svenska bloggen www.etwinning.se.

Behöver du hjälp att komma igång eller komma vidare med eTwinning kan du kontakta mig Cecilia Manfredsson, eTwinningambassadör.
cecilia.manfredsson@ockero.se

 

 

Välkomna på vårens pedagogiska caféer på GR i Göteborg!

GR erbjuder mycket kompetensutveckling och inspiration genom deras pedagogiska caféer. De har även speciella temadagar för iPad i skolan 4-6 mars. Läs mer och anmäl dig via länken www.grkom.se/laromedel.

image

image

imageimage

www.grkom.se/laromedel

Inspiration på NIT-möte för skolorna i Öckerö kommun!

TeachMeet

Vid varje NIT (Nätverket för IT-ansvariga) möte har vi ett mini TeachMeet där vi inspirerar och delar med oss till varandra.

imagePer Åhlund visar hur han enkelt skapar en webbaserad enkät i Google Drive och delar ut till eleverna via klassens blogg ”Fredagar med P & B”.
Svaren i enkäten får man snabbt och tydligt sammanställt i till exempel ett cirekldiagram.
Kika gärna in på bloggen, här är länken: http://futureisland.wordpress.com.

Katarina Knutsson berättar hur eleverna i åk 4 ska använda spelet Minecraft för att bygga virtuella och verkliga pepparkakshus.

Minecraft är ett spel som finns både för dator och lärplatta (iPad) och är populärt bland många elever. Fler och fler lärare börjar upptäcka möjligheterna till att använda spelet i undervisningen för att få ökat intresse, engagemang och förståelse.

Några apptips hade vi också, denna gången med fokus på inspelning:

Spreaker DJ – app för att spela in ljud  som kan publiceras eller delas på andra sätt. Finns även en app som heter bara Spreaker, och där kan du även lyssna på andras Podcasts (ljudinspelningar som publicerats)

image

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Recording Tool Lite – med denna app kan du spela in videoinstruktioner från en webbsida. Här visas också vad du klickar på, vilket är underlättar mycket och gör det tydligt för mottagaren.

image

Nu har alla skolor fått iPads till elever i årskurs 1 och 4!

20131011-144835.jpg

Det har varit fantastiskt spännande och roligt att få åka runt och dela ut iPads till åk 1 och 4 i Öckerö kommun och nu har alla skolor fått i denna omgången.Det är två elever som får dela på en iPad och på vissa skolor delar man dom på grupper och flera årskurser.

I samband med utdelningen har det varit information om försäkring mm, samt några instruktioner kring funktioner. Lyckan och glädje bland eleverna är otrolig och i slutskedet av uppstarten av iPaden står det ”Börja använda din iPad”. Då har det uppstått ett spontant jubelrop bland eleverna, så härligt!

Och när vi frågat eleverna
”Varför tror ni att ni ska få iPads?”
Svarar de väldigt klokt och sammanfattar våra tankar, visioner och den digitala kompetensen otroligt bra:

Man lär sig bättre.
Det blir roligare att lära sig.
Vi behöver kunna det när vi blir stora.

Skapande skola

Skolchefen informerar:

2012 gjordes en ansökan till Kulturrådet inom ramen för Skapande skola.

Vi ansökte bl.a. om medel för att ge eleverna möjlighet till filmskapande i skolan.

Som syfte angav vi:

– Att stärka samarbetet mellan skola och kulturarbetare
– Att stärka arbetet med kultur i skolan och att öka de kulturella och konstnärliga uttrycken
– Att integrera konstnärlig verksamhet och ge möjligheter till eget skapande

Vi fick pengar till detta och vi börjar ht med att åk 7 får lära sig iMovie. Till våren går vi vidare med åk 4. Elin Renklint som också arbetar i Kulturskolan är ledare för denna satsning.

20130911-142351.jpg

20130911-142918.jpg

iPads utvärdering år 7 – Smedingeskolan i Kungsbacka

ipadutv

Smedingeskolan har varit en pilotskola i Kungsbacka där elever i år 7 har använt iPads som 1-1 redskap i ett år. Utvecklingspedagogerna för lärande i en digital tid har gjort utvärdering med eleverna efter detta året. Syftet var att få en överblick kring användandet, för- och nackdelar samt elevernas kompetensutbildning. Utvärderingen bidrog till att alla elever i år 7 i Kungsbacka nu kommer gå över till iPads 1-1.
Läs mer i den sammanfattade utvärderingen via länken nedan.
Utv. iPads elever år 7

Appar för att underlätta läs- och skrivutveckling!

Under IKT-workshop i juni visade Pia Hansson, logoped i Öckerö kommun apparna Skolstil, ClaroSpeak och Into Words som underlättar för läs- och skrivutveckling.

skolstil

Skolstil

Skolstil  är ett enkelt skrivprogram med bokstavsljud och är ett bra verktyg för att skriva sig till läsning. Läs mer på  www.skolappar.nu , där finns även en instruktionsfilm. Appen kostar 22 kr.

 

 

 

 

ClaroSpeakapp

ClaroSpeak

ClaroSpeak är en talsyntesapp med både lässtöd och skrivstöd. Man kan ladda upp dokument i ClaroSpeak appen och då dem upplästa. Det finns några olika röster att välja på. Läs mer om hur appen fungerar och olika möjligheter på www.skolappar.nu. Appen kostar 65 kr.

 

 

 

IntoWordsapp

IntoWords

IntoWords, ett läs- och skrivverktyg med inbyggd ordprediktion, alltså när du börjar skriva får du upp förslag på olika ord som du kan välja. Man kan skriva och läsa med upplässningsstöd. Läs mer om appen på www.skolappar.nu. Appen kostar 95 kr, men man kan prova den gratis i en månad innan man bestämmer sig för om man vill köpa den eller inte. Den finns än så länge bara för iPad.