Författare: torbenferm

Finalister till Guldäpplet 2013

 

Finalister till Guldäpplet 2013Bild

 
 
Juryn för lärarpriset Guldäpplet har utsett tre finalister bland årets rekordmånga kvalificerade och nydanande lärare.
– Med årets nominerade ser vi tydligare än någonsin, hur lärandet sjuder och växer med digitala verktyg, i goda pedagogers händer. Det handlar om utveckling av arbetet i klassrummet, om samspelet lärare och elev, om redovisningsformer och formativt lärande, säger Peter Becker, juryns ordförande.

De tre finalisterna är: Daniel Gomejzon, lärare i idrott och hälsa på Väsby nya gymnasium, Upplands Väsby, Katarina Lycken Rüter, lärare i svenska och religion, på Östra Reals gymnasium i Stockholm och Jonas Lindahl, lärare i svenska och engelska på Freinetskolan Hugin, F-9 skola i Norrtälje.

Prisutdelningen äger rum på Skolforum, tisdagen den 29 oktober kl 10.30.

Juryns motivering:
Daniel Gomejzon, lärare i idrott och hälsa på Väsby nya gymnasium, Upplands Väsby
Daniel Gomejzon ger eleverna verktyg att utveckla den egna hälsan och samtidigt utveckla sina prestationer, när han förnyar undervisningen i hälsa och idrott med digital teknik.

Traditionella lekar som t ex Indiansmyg blir TV-spel, MarioBros och xBox kinect involverar eleverna och stimulerar dem att röra på sig. Både kollektiva och enskilda övningar fokuseras.

Daniel utvecklar nya metoder för bedömning och examination, där elever redovisar egen utveckling med bild och film – gjord med mobiltelefon – liksom skrivna redogörelser.

Målinriktat arbetar Daniel med att integrera digital teknik i idrott och hälsa. Han tänker nytt och inspirerar kolleger över hela landet både i grundskola och gymnasium.

Katarina Lycken Rüter, lärare i svenska och religion, på Östra reals gymnasium i Stockholm
Katarina Lycken Rüter utvecklar kontinuerligt didaktiken med de nya möjligheter tekniken ger.

Genom nya vägar att föreläsa, ge respons och ge uppgifter – hittar hon sätt att fortsatt utveckla sig och sin undervisning. Med filmade genomgångar tillgängliga på webben skapar hon utrymme i klassrummet för ett mer aktivt diskuterande, problemlösande och utforskande arbetssätt. Med individuell elevrespons, även med medier och film på både muntliga och skriftliga arbeten, ger hon återkoppling och ökar elevernas fokus på sina förbättringsområden.

Med enkla tekniska medel använder hon de digitala verktygen för att underlätta elevernas lärande..

Hon delar konstant med sig av sina erfarenheter och reflektioner i blogg, på twitter, YouTube och i föreläsningar till kollegor över hela landet.

Jonas Lindahl, lärare i svenska och engelska på Freinetskolan Hugin, F-9 skola i Norrtälje
Jonas Lindahl utvecklar arbetssätten tillsammans med eleverna från förskolan till högstadiet och med kollegorna. Vare sig det gäller språk, kommunikation eller demokrati arbetar han och eleverna med många uttrycksformer, muntligt och skriftligt, med film, datorer och andra medier. I det lilla med varje elev, och i det stora, ut mot världen.

I samspel med eleverna såg Jonas att spelet Minecraft, en Legoliknande värld där man bygger själv och tillsammans med andra, var något som starkt engagerade många ungdomar. Denna kraft har han tagit vidare in i skolan. Tillsammans med kollegor öppnar han nya dörrar till skrivande och skapande för många elever. I våras medverkade 40 av hans elever på en konferens, berättade om sitt arbete och byggde en modell av Stockholm Waterfront.

Jonas arbetar långsiktigt, innovativt och resultatinriktat och delar aktivt erfarenheter i olika forum på nätet, i konferenser och i tv.

Om Lärarpriset Guldäpplet
Guldäpplet är ett lärarstipendium. Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera lärare
som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever
och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.
www.diu.se/guldapple

Annons

Glädjebud

I dagarna har vi fått glädjebud till Barn- och utbildningsförvaltningen. Våra politiker meddelar att vi redan i år kan starta vår breda IKT-satsning för barn och unga i Öckerö. Redan under den kommande veckan kommer vi att gå ut och beställa ett 20-tal multimedaklassrum till grundskola och gymnasium. Vi kommer också att beställa ett 50-tal elevdatorer till gymnasieskolan och pekdatorer till alla elever i årskurs 7 och deras pedagoger. Med beställningen följer även support och service av utrustning samt utbildning och processtöd för lärare och rektorer. IKT-satsningen bygger på den strategi avseende digitala helhetslösningar för pedagogik i skolan som arbetats fram i förvaltningen med stöd av GR Utbildning de senaste året. Under 2013 fortsätter vi satsningen och fokuserar då på årskurs 1 och 4.